The project is supported by the Agricultural Biotechnology Program of the Ministry of Agricultural and Rural Development, Vietnam.

Institution of project management: Vietnam Forestry University (VFU)

Principal investigator: PhD. Ha Van Huan

Service


Các dịch vụ:

 • Giám định sinh vật (loài) bằng mã vạch DNA; 
 • Giám định mẫu vật, sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật;
 • Phân tích quan hệ di truyền, đa dạng di truyền sinh vật;
 • Phối hợp triển khai các đề tài/chương trình nghiên cứu có liên quan;
 • Đào tạo, tập huấn về DNA barcode

Đối tượng phục vụ:

 • Các cán bộ khoa học
 • Cơ quan, đơn vị giám định sinh vật, mẫu vật
 • Cơ quan quản lý nhà nước, quản lý thương mại;
 • Các Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn;
 • Sinh viên, học viên SĐH làm luận văn, luận án tốt nghiệp
 • Cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu