Hà Văn Huân, Đặng Thành Nam, Nguyễn Bích Nhi, Phan Văn Chi (2006) Biểu hiện gen mã hóa erythropoietin người ở nấm men Pichia pastoris. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 4(3): 303-307


Được đăng: Ngày 13 Tháng 12 Năm 2015 08:12 | Viết bởi Hà Văn Huân (Chủ nhiệm Dự án) | Download Full text

Erythropoietin (EPO) là một glycoprotein hormone được tạo ra ở thận và một lượng nhỏ ở gan có tác dụng chính là kich thích sự tạo máu. Erythropoietin người (hEPO) tái tổ hợp đã được sử dụng ở dạng dược phẩm đối với các bệnh nhân thiếu máu, sau mổ, bệnh nhân ung thư sau khi hóa trị liệu. Đọc tiếp bản Full text