MEMBER


Nguyễn Thị Hồng Lý

Cơ quan: Viet Nam National University of Forestry

ĐT: 01682060196

E.mail: hongly.bavi@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Thảo

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01639824223

E.mail: nguyenthaoub96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nguyen Thi Nguyet

Cơ quan: Viet Nam National University of Forestry

ĐT: 01646025939

E.mail: nguyetnguyen.95.hd@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Lê Hồng Ngân

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0964396692

E.mail: hongngan.vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ sư Nguyễn Lương Việt

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0981728894

E.mail: Mrnguyenluongviet@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

Sinh Viên Nguyễn Văn Công

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01658269034

E.mail: congnguyen23021995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Mã Thị Ngọc

Cơ quan:

ĐT: 01695884896

E.mail: mathibaongoc@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

. Nông Thị Hà

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01649558582

E.mail: nongthiha.kh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

bác nông dân Nguyễn Quang Vinh

Cơ quan: cnsh.vfu-đại học lâm nghiệp

ĐT: 0969693221

E.mail: 0969693221v@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư nguyễn thị hiền

Cơ quan: trường đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01655100301

E.mail: nguyenhien060195@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ mô tế bào thực vật

Sinh viên Nguyễn Xuân Thị Dịu More information

Cơ quan: VFU

ĐT: 01689364457

E.mail: diuangel20111995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Hoàng Thị Bích Diệp

Cơ quan: Đai Học Lâm Nghiệp

ĐT: 0964367972

E.mail: hoangdiep95cnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

Sinh viên Nguyễn Thị Minh Hằng

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT:

E.mail: zyppylly@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Engineer Lại Thị Ngọc Lan

Cơ quan: trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0972400371

E.mail: ngoclan6794@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: biotechnology

kỹ sư Nguyễn Mến

Cơ quan: Hà Nội-Việt Nam

ĐT: 01628223757

E.mail: ngmenhnvat@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CCoogn nghệ sinh học

sinh viên Kiều thị hạnh

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp

ĐT: 0981054238

E.mail: Kieuhanh06061996@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên Kiều thị hạnh

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 0981054238

E.mail: kieuhanh1996@yahoo.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên đinh thị thùy

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp

ĐT: 01647900217

E.mail: thuydinh140296@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Trần Huyền Anh

Cơ quan: 58B-CNSH, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01639051192

E.mail: huyenanh.amy@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Thị Quỳnh

Cơ quan: Viện CNSH-ĐH Lâm nghiệp

ĐT: 0963679772

E.mail: quynhshin9@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: