MEMBER


sinh viên Nguyễn Văn Hùng

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01654501500

E.mail: hatcattrongsamac95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh viên Phạm Như Quỳnh

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01655671028

E.mail: Phamnhuquynh95.sonla@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Trần Thị Hồng Nhàn

Cơ quan: Trường ĐHLN Việt Nam

ĐT: 01689493142

E.mail: nhantranthi1910@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Đại học Nguyễn Thị Hằng

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 0979753730

E.mail: nhalabautroibinhyencuacon@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Phạm Thị Quỳnh

Cơ quan: Trường đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0965618294

E.mail: phamthiquynh.65@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Đinh Văn Liêm

Cơ quan: K58C_CNSH

ĐT: 01652076794

E.mail: liemhbcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

An Thùy Dương

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 0969124385

E.mail: mina229.biotech@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Bích

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01649426616

E.mail: nguyenthibich.vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Văn Thái

Cơ quan: VFU

ĐT: 0965826285

E.mail: thainguyenvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

sinh viên Bùi Thị Trang

Cơ quan: đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 0966531370

E.mail: tranghoabinh1@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ tế bào_ công nghệ gen

sinh viên Nguyễn Thị Thanh Tâm

Cơ quan: đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01667170813

E.mail: thanhtamqphm@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

nguyễn thị nhung

Cơ quan: viện công nghệ sinh học Lâm nghiệp

ĐT:

E.mail: nguyennhung141095@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Phạm Anh Tuấn

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01675765323

E.mail: tuanpt13@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên Nguyễn Văn Hưng

Cơ quan: vfu

ĐT: 0941933109

E.mail: petetvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kĩ sư Nguyễn Văn Bách

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Quốc gia Việt Nam

ĐT: 0965187385

E.mail: nguyenvanbacha2@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ gen , công nghệ vi sinh

Sinh viên Bùi Văn Nguyên

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0969896399

E.mail: buivannguyen001@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

kỹ sư Hoàng Quân

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0976884092

E.mail: hq0976884092@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ gen, Công nghệ tế bào thực vật

Kỹ Sư Nguyễn Thị Hoa

Cơ quan: Viện Công Nghệ Sinh Học-Trường Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01653178681

E.mail: Maihoavfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh Vật Học, Công Nghệ Gen...

sinh viên Mai Thị Thu

Cơ quan: đại học lâm nghiệp

ĐT: 01644179814

E.mail: maithithu96.36@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Cử nhân Trần Văn Phúc

Cơ quan: Viện Công Nghệ Sinh Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0969057901

E.mail: phuctvbiotech@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Gen - Công Nghệ Vi Sinh