MEMBER


SInh viên Nguyễn Anh Dũng

Cơ quan: trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0978914962

E.mail: nguyenanhdung.58bcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh viên Kiều Thị Huệ

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01686681999

E.mail: kieuthihue95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà

Cơ quan: VietNam National University of Forestry

ĐT: 0962636825

E.mail: tranminhvfu95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Biotechnology

Sinh viên Hà Thị Chinh

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01662028711

E.mail: hathichinhvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên lã thị lan anh

Cơ quan: Trường đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01664701686

E.mail: anhla251@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Sinh viên Nguyễn Hoài Thu

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01668351573

E.mail: Girl9xtq@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên trần thị an

Cơ quan: đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0978565302

E.mail: kangdaehee36@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Hữu Dũng

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0987348526

E.mail: nguyenhuudung0311@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Vi Sinh

kĩ sư Vũ Thị Thu Trang

Cơ quan: Lớp 58A-CNSH

ĐT:

E.mail: trangvutq@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Thực Vật

KỸ SƯ Nguyễn viết thu

Cơ quan: ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

ĐT: 0962555895

E.mail: nvthu1994@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: VI SINH- HÓA SINH

Sinh viên Nguyễn Thị Thủy

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp VN

ĐT: 01626306713

E.mail: Ngongo1203@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh Viên Vũ Thị Hoa

Cơ quan: ĐH lâm nghiệp VN

ĐT: 01676364950

E.mail: hoavuhd95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ gen

Sinh viên Bùi Kiều Trang

Cơ quan: ĐH Lâm nghiệp

ĐT: 01666870497

E.mail: trangbui1295@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên Đặng Hồng Cường

Cơ quan: Trưòng ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 0968902305

E.mail: danghongcuong94@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ gen

Sinh viên Nguyễn Thị Bình

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp VN

ĐT: 0984977120

E.mail: Nguyenthibinh2005@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư Quách thị Huyền Trang

Cơ quan: ĐH lâm nghiệp quốc gia VN

ĐT: 01657321868

E.mail: huyentrangvfu.95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ tế bào thực vật

Sinh viên Lê Minh Trang

Cơ quan: Đh Lâm Nghiệp

ĐT: 01657566301

E.mail: Trangle280695@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Đình Thị Tâm

Cơ quan: Viện Công Nghệ sinn học Lâm Nghiệp

ĐT: 0962662131

E.mail: buongtube1995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Trần Thị Hồng Vân

Cơ quan: trường ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 0963818014

E.mail: hongvan58cnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ Gen

Kỹ sư Nguyễn Kim Tiến

Cơ quan:

ĐT:

E.mail: nguoiduathu0620@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: