MEMBER


Sinh viên Trương Văn Kiện

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01695533315

E.mail: truongvankien14@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Nguyễn Phúc Hưng

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01232055344

E.mail: vodich2895@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Nguyễn Thanh Tuấn

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp VN

ĐT: 0962372366

E.mail: thanhtuan280895@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Lê Trung Kiên

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01636128084

E.mail: k13n102@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh Viên Bùi Duy Hưng

Cơ quan: Viện Công Nghệ Sinh Học Lâm Nghiệp

ĐT: 0965670976

E.mail: buihung961@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Dương Lê Duy Tú

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01678430763

E.mail: duongleduytu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Thị Chinh

Cơ quan: VFU

ĐT: 01659337021

E.mail: chinhham58@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

sinh viên Hồ Minh Thu

Cơ quan: Viện CNSH Lâm Nghiệp

ĐT: 0972377042

E.mail: thumiu.luv@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên Nguyễn Ngọc Đức

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01642034750

E.mail: keodong96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ nuôi trồng nấm

Sinh Viên Ha Huyền Trang

Cơ quan: Viện CNSH Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01655975896

E.mail: trangsu221295@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh viên Nguyễn Thị Hương

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học Đại Học Lâm nghiệp

ĐT: 01665060684

E.mail: nguyenhuongcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ gen - Công nghệ tế bào thực vật

Sinh Viên Trần Văn Khải

Cơ quan: viện công nghệ sinh học lâm nghiệp

ĐT: 0965855308

E.mail: caucatrangia@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

Sinh viên Lê Thị Hợi

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01658992675

E.mail: lehoi0605@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Đặng Thị Thu Hiền

Cơ quan: Viện CNSH Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01673177393

E.mail: danghien95pt@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Cử nhân Nguyễn Thị Việt Hà More information

Cơ quan: Hà Nội

ĐT: 0964342095

E.mail: nguyenvietha295@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Đỗ Thị Huyền Trang

Cơ quan:

ĐT: 0975010185

E.mail: Dohuyentrangnb@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên Nguyễn Hoàng Anh

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp VN

ĐT: 0964499516

E.mail: nguyenhoanganhcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Thị Huyền

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01678986533

E.mail: huyenbenho1810@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sinh viên Phạm Thị Ngọc Hà

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 0973847257

E.mail: ngocha060795@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Nguyễn Quỳnh Nga

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học lâm nghiệp - đại học lâm nghiệp quốc gia Việt Nam

ĐT: 0985909220

E.mail: nqn120995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: