MEMBER


Thạc Sĩ Bùi Thị Tuyết

Cơ quan: Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0983401485

E.mail: tuyetbt84@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CNSH Thực vật

Thạc sỹ Lê Hoàng Đức More information

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ĐT:

E.mail: lehoangduc8x@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ ADN ứng dụng

KS Trần Văn Cương

Cơ quan: Viện CNSH Đại học Lâm nghiệp

ĐT: 01642504500

E.mail: trancuong164563@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Đức Hoan

Cơ quan: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01685996682

E.mail: Conbothao36@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Sinh học

ks công nghệ sinh học tạ thu trang

Cơ quan: trường ĐH lâm nghiệp

ĐT: 01655538883

E.mail: trangta321@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Tiếp

Cơ quan:

ĐT: 0979894493

E.mail: tiephehe@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ Sư Nguyễn Thị Lý

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học

ĐT: 01679997150

E.mail: nguyenly26.96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ vi sinh - hóa sinh

Nguyễn Thị Hiền

Cơ quan: trường đại học lâm nghiệp

ĐT: 0968928546

E.mail: nguyenhien96vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên Phan Thị Hòa

Cơ quan: Viện CNSH - Đại học lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01673776158

E.mail: hoaphan057@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CNSH

Kỹ sư Lê Thị Thu Hiền

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0974876624

E.mail: cobebutchi96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Lê Bá Minh Tuấn

Cơ quan:

ĐT: 01647478508

E.mail: darknight175@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

sv Phạm Minh Thuỳ

Cơ quan: Trường ĐH Lâm nghiệp VN

ĐT: 01639950612

E.mail: thuyphamminh96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: cnsh

Nguyễn Thị Hồng

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp

ĐT: 01652050814

E.mail: hongnguyenk59acnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

kĩ sư Nguyễn Như quỳnh

Cơ quan: Đại học lâm nghiệp

ĐT: 01656432021

E.mail: nguyennhuquynh6101996@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

KS Đỗ Thị Huế

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp

ĐT: 01652232996

E.mail: huedinh471601@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nguyễn Thị Thảo

Cơ quan:

ĐT: 01657006038

E.mail: ngthaobiotech15@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

nguyenthicuc

Cơ quan:

ĐT: 01688259440

E.mail: nguyencucvfu123@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kim thị lunh

Cơ quan:

ĐT: 01657644998

E.mail: Kimlinh3396@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Nguyễn Thị Hằng

Cơ quan:

ĐT: 0967522082

E.mail: thanhhangcnsh22091996

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư cnsh hongdinh

Cơ quan: trường dhln

ĐT: 01699396180

E.mail: hongdinhbio@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: cnsh