MEMBER


KS Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp Quốc Gia Việt Nam

ĐT: 0963123858

E.mail: thanhnhancs196@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ Sinh Học

Kỹ Sư Phạm Thị Ngọc

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp Quốc Gia Việt Nam

ĐT: 01647560174

E.mail: nptieuthu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Kỹ Sư Nguyễn Thị Tú Anh

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp Quốc Gia Việt Nam

ĐT: 01679585345

E.mail: quynhquynhddt@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh Viên Vi Thị Yến

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm nghiệp

ĐT: 01696663411

E.mail: viyen999@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Đàm Huy Hoàng

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp

ĐT: 01659194202

E.mail: huyhoang18031996@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghê Sinh Học

Sinh Viên Hoàng Thị Thúy

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0986816432

E.mail: Thuyhoangthtt@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên lê thị loan

Cơ quan: đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 0165 703 9140

E.mail: loanle.cnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

bùi thị giang

Cơ quan:

ĐT: 01699492045

E.mail: giangbuicnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nguyễn Thị Giang Thanh

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01642034682

E.mail: ThaanhGiaang@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ gen - Công nghệ tế bào thực vật

phạm thị anh

Cơ quan:

ĐT: 01652527351

E.mail: anh.phamthi1309@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Hồ Thị Ngọc

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học Lâm nghiệp

ĐT: 01665048906

E.mail: ngocbabyly@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh Viên Vũ Minh Lương

Cơ quan: Đại Học Lâm Ngiệp

ĐT: 01698804664

E.mail: vuminhluong95@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

Bùi Xuân Hoàng

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01692250064

E.mail: xhoangvictor@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghê Sinh Học

Sinh viên Phạm Thị Nhung

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học Lâm nghiệp

ĐT: 0969211447

E.mail: nhungtt1196@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Nguyễn Phượng Chiến

Cơ quan: Viện Công nghệ sinh học-Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0986910552

E.mail: chiento96@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư công nghệ sinh học Lê Thị Cẩm Nhung

Cơ quan:

ĐT: 01688189479

E.mail: camnhung23081996@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư công nghệ sinh học Thái Thị Thắm

Cơ quan:

ĐT: 0989625961

E.mail: thaitham1911@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nguyễn Thị Hảo

Cơ quan:

ĐT: 01655664224

E.mail: chip96.smile@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Hoàng Thị Huyền

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0964701426

E.mail: Hhuyen21196@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

không vũ thanh hải

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01656085707

E.mail: ditimthatbai1995@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: không