The project is supported by the Agricultural Biotechnology Program of the Ministry of Agricultural and Rural Development, Vietnam.

Institution of project management: Vietnam Forestry University (VFU)

Principal investigator: PhD. Ha Van Huan

GIỚI THIỆU


      Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN (DNA barcode, Gene, Genome) cho các loài sinh vật Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý nhà nước và thương mại nguồn tài nguyên sinh vật của Việt Nam, năm 2014, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế”, đây là nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, thuộc Chương trình Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp, Thủy sản do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý và giao cho:

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Văn Huân

Cơ quan phối hợp:

 • Viện Công nghệ sinh học – VAST (Trưởng nhóm Bioinformatics TS. Nguyễn Cường);
 • Viện Nghiên cứu Hệ gen – VAST (Trưởng nhóm TS. Lê Thị Thu Hiền);
 • Viện Nghiên cứu Giống và CNSH lâm nghiệp – VAFS (Trưởng nhóm TS. Trần Hồ Quang).

       Trên cơ sở hỗ trợ kinh phí từ đề tài cấp Nhà nước nêu trên chúng tôi đã thiết kế, xây dựng phần mềm VNDNABank (Vietnam DNA Data Bank - Ngân hàng dữ liệu ADN Việt Nam).  DNABank.vn cho phép lưu trữ hàng triệu bản ghi các trình tự nucleotide các đoạn DNA barcode, gene và genome của các loài sinh vật bao gồm cả:

 • Thực vật 
 • Động vật
 • Vi sinh vật 
 • Virut

DNABank.vn có 04 cơ sở dữ liệu (mục Database) về:

 1. DNA barcode: Gồm các đoạn mã vạch ADN, dữ liệu này là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học;
 2. Gene: Gồm các trình tự nucleotide của các gene hoặc đoạn DNA chức năng, dữ liệu này là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học;
 3. Genome: Gồm các đường liên kết (Link) với các cơ sở dữ liệu DNA genome đã có trên các ngân hàng gene;
 4. Publications: Gồm các ấn phẩm đã được xuất bản do các thành viên (Members) tự upload để chia sẻ cho cộng đồng. 

Đồng thời DNABank.vn cũng tích hợp nhiều công cụ hữu ích (mục Tools) như: Công cụ Search theo Key works, ID, Sequence; Blast (so sánh một trình tự nucleotide bất kỳ với các trình tự nucleotide trong DNABank.vn và giữa các trình tự nucleotide của các mẫu phân tích); Tạo cây quan hệ di truyền (Tree) giữa các mẫu phân tích; Chuyển hóa trình tự nucleotide thành phổ mã vạch (Illustravive Barcode), Phân tích DNA (DNA Analysis),...

DNABank.vn còn liên kết các thành viên thông qua mục Members. Các nhà khoa học, sinh viên, học viên, cán bộ quản lý,... có thể đăng ký vào mục (Login/ Đăng ký) để trở thành thành viên của DNABank.vn sẽ được giới thiệu (CV), chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

Để DNABank.vn được hoàn hảo hơn, phục vụ tốt nhất cho tất cả các đối tượng có liên quan, Nhóm nghiên cứu rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Nhà khoa học, Quản lý và các bạn đồng nghiệp.

Trân trọng cảm ơn!

     TM/ Nhóm NC


 

PGS.TS. Hà Văn Huân