MEMBER


Kỹ sư LÊ THỊ HUỆ

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01628721588

E.mail: lethihue128.lt@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

kỹ sư Chu Thị Thùy Dung

Cơ quan: Đại Học Lâm Nghiệp Quốc Gia Việt Nam

ĐT: 01688304170

E.mail: thuydungg07@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh hóa sinh

thạc sĩ đỗ hữu long

Cơ quan: trường đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01692560986

E.mail: dolong207@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

kỹ sư công nghệ sinh học Ngô Thị Phấn

Cơ quan: Đại học lâm nghjệp Việt Nam

ĐT: 01696199281

E.mail: phanmon97@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

NCS tại Đức BÙI VĂN BẮC

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 0976230551

E.mail: buibac80@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Côn trùng học, sinh thái học trên cạn

Nguyễn Thùy Linh

Cơ quan: đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01657655036

E.mail: thuylinhcnsh.95vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên Đỗ Thị My

Cơ quan: đại học lâm nghiệp

ĐT: 0964497184

E.mail: domy0207cnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

sinh viên Lê Sỹ Dũng

Cơ quan: viện công nghệ sinh học lâm nghiệp

ĐT: 01657583780

E.mail: gautruc106@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

Sinh Viên Nguyễn Đức Anh

Cơ quan: Trường Đại Học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0962807222

E.mail: nguyenducanh58bcnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công Nghệ Sinh Học

sinh viên Bùi đức Lâm

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01653097894

E.mail: builam59acnsh@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên trần văn vinh

Cơ quan: VFU

ĐT: 0965627455

E.mail: vinh0965627455@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

sinh viên Đỗ Thị Thùy Trang

Cơ quan: K59B-CNSH

ĐT: 0987056729

E.mail: tranggun124@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Cơ quan: Trường đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01699239311

E.mail: Nguyenanh95pt@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Biotechnology

student k59b-cnsh Nhâm Sỹ Bắc

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0965098912

E.mail: nhamsybac@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ tế bào thực vật

Sinh viên Nguyễn Thuỵ Châu

Cơ quan: Xuân Mai

ĐT: 0966607896

E.mail: thuychauhn@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Sinh viên Trương Văn Kiện

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 01695533315

E.mail: truongvankien14@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Nguyễn Phúc Hưng

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01232055344

E.mail: vodich2895@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên Nguyễn Thanh Tuấn

Cơ quan: ĐH Lâm Nghiệp VN

ĐT: 0962372366

E.mail: thanhtuan280895@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Lê Trung Kiên

Cơ quan: Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

ĐT: 01636128084

E.mail: k13n102@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh Viên Bùi Duy Hưng

Cơ quan: Viện Công Nghệ Sinh Học Lâm Nghiệp

ĐT: 0965670976

E.mail: buihung961@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: