MEMBER


sinh viên lê thị thanh

Cơ quan:

ĐT: 0962961233

E.mail: lethanh280496@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

sinh viên tống thị mai

Cơ quan: lâm nghiệp

ĐT: 01658718486

E.mail: tongmai1996@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: thực vật

Sinh Viên Nguyễn Quỳnh Nga

Cơ quan: Đại Học Nguyễn Tất Thành

ĐT: 0938793889

E.mail: quynhnganguyen2206@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Ths Sinh học Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Cơ quan: Viện Kiểm nghiệm Thuốc Tp.HCM

ĐT: 0902811289

E.mail: nguyenanhnguyet1202@yahoo.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Vi sinh vật, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm

Sinh viên Dược I Nguyễn Minh Nhật

Cơ quan: ĐH Y Dược Tp.HCM

ĐT: 0971998227

E.mail: NMN2016.pharm@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học phân tử của Tế bào, đặc biệt là Tế bào thần kinh

nghiên cứu sinh tiến sĩ Trần thanh thủy More information

Cơ quan: trường đại học nam đài đài loan

ĐT: 0975424790

E.mail: joeytran2505@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: tài chính

Cử nhân Mai Xuan Cuong More information

Cơ quan: Đại học sư phạm Đà Nẵng

ĐT: 01202685506

E.mail: cuongmai1902@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học phân tử

kỹ sư phan tùng phát

Cơ quan: đại học lâm nghiệp

ĐT: 0983619373

E.mail: saytotheworld@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ gen

Kỹ sư sinh học Kiều Thị Dung

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0985173903

E.mail: dungkieu304@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

Cử nhân Lê Công Đức

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 01687175395

E.mail: super.llivillario@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Gene

kỹ sư lưu thị thơm

Cơ quan: đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 0972353128

E.mail: luuthom.vfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ sinh học

kỹ sư VŨ THỊ HỒNG TOAN

Cơ quan: Trường đại học lâm nghiệp

ĐT: 0967853470

E.mail: vuhongtoan97@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ gen

Kỹ sư Đỗ Thanh Hằng

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0986170453

E.mail: hangbedovnuf@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học

kỹ sư Trần thị an

Cơ quan: viện công nghệ sinh học đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01649115955

E.mail: tranthianvfu@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ tế bào thực vật

kỹ sư Bùi Thị Thơm

Cơ quan: Viện công nghệ sinh học

ĐT: 01632528752

E.mail: thombuivfu97@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ tế bào thực vật

kỹ sư Trần thị an

Cơ quan: viện công nghệ sinh học đại học lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01649115955

E.mail: tranthianvru@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ tế bào thực vật

kĩ sư Đỗ Thị Trang

Cơ quan: Đại học Lâm Nghiệp

ĐT: 0981011797

E.mail: trangtrangg3099@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu:

kỹ sư nguyễn thị ngọc

Cơ quan: viện công nghệ sinh học lâm nghiệp

ĐT: 01627179407

E.mail: nguyenngoccnsh97@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: công nghệ tế bào

kỹ sư cấn nhung

Cơ quan: đại học Lâm nghiệp việt nam

ĐT: 01693435659

E.mail: cannhung.1997@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: CNSH

Kỹ sư Nguyễn Thị Huệ

Cơ quan: Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

ĐT: 0974868589

E.mail: nguyenphongghihue@gmail.com

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học